Matrícula PAU 2019

 Matrícula de la PAU - convocatòria juny 2019

 

Fins al 30 de maig, l’alumnat podrà entrar al portal d’accés a la universitat (https://accesuniversitat.gencat.cat) per tal de formalitzar la matrícula de PAU per a la convocatòria de juny 2019. Per fer-ho necessita el DNI, NIE o passaport i la contrasenya que es va crear en el moment de formalitzar la prematrícula.

 

En aquest moment els alumnes hauran de decidir de quina/es matèria/es de la fase específica es volen matricular .

Els alumnes que en la seva prematrícula van triar més d’una de les matèries comunes d’opció (llatí, matemàtiques o MACS) podran intercanviar-les, de fase general a fase específica i a l’inrevés.

 

Un cop finalitzada la matrícula, s’ha d’imprimir el full de matrícula, on constaran les matèries de les quals s’ha matriculat, i de les quals s’ha d’examinar, i les taxes que ha d’abonar. Aquest pagament només es pot fer per via telemàtica o des d’un caixer de CaixaBank. No s’admetrà cap sol·licitud fora de termini.

 

Com que la validació del pagament de les taxes es veu reflectida 48 hores després d’haver-lo efectuat, recomanem fer aquest pagament abans de dimarts 28 de maig, per així poder comprovar, tornant a accedir al portal d’accés a la universitat, que la matrícula és vàlida abans de finalitzar el termini (30 de maig).

 

El full de matrícula juntament amb el DNI, NIE o passaport, acredita els estudiants durant els dies de la prova (12, 13 i 14 de juny). Preguem que lliureu una còpia del full de matrícula a la coordinadora quan el tingueu imprès.

 

El pagament de la matrícula de PAU per a la convocatòria de juny és únicament i exclusivament per a aquesta convocatòria. Si volen matricular-se a la convocatòria de setembre s’hauran de tornar a matricular i tornar a abonar les taxes.

 

Comments