Avaluació final‎ > ‎

Reclamacions

D'acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament, els alumnes, o els seus pares o tutors legals en el cas que siguin menors d’edat, tenen dret a sol·licitar aclariments als professors respecte de les qualificacions d’activitats parcials o finals de curs, així com a reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al final d’un curs o del batxillerat. 
En aquest cas, serà d’aplicació el procediment recollit en el document per a l’organització i la gestió dels centres Concreció i desenvolupament del currículum de batxillerat, apartat 4.1
Ċ
Tutoria 2n Batxillerat,
10 de maig 2021, 11:03
Comments