Premis extraordinaris de batxillerat

Els Premis Extraordinaris de Batxillerat, creats l'any 1999, constitueixen el reconeixement oficial dels mèrits dels alumnes que demostren una preparació especial en aquests ensenyaments.

Poden optar als Premis els alumnes que tenen una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.
 
Aquest guardó proporciona els avantatges següents als alumnes que l'obtenen:

- El reconeixement explícit en el seu expedient acadèmic.
- L'exempció de les taxes universitàries per al primer curs (d'acord amb el decret que cada any fixa els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya).
- Un curs ordinari (de setembre a juny) gratuït en una escola oficial d’idiomes de Catalunya.
- L’estada en un centre de recerca o institució relacionada amb el camp d’interès de l’alumne/a.
- La possibilitat de participar en els Premis Nacionals de Batxillerat.

El termini per presentar la sol·licitud és del 28 de maig a l'1 de juny de 2018.

Les proves (es fan simultàniament): 26 de juny de 2018 (a partir de les 8.30 h).

Podeu trobar més informació per a poder fer la sol·licitud en el següent enllaç.

En el següent enllaç trobareu exemples de les proves i el material específic que heu de portar el dia de la prova.
Comments